Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα by N.Kimothoe. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα by N.Kimothoe. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΚΑΛΗΜΕΡΑ από Νότα Κυμοθόη

                                                            by N. Kimothoi


ΚΑΛΗΜΕΡΑ


Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης
Με αγάπη και φως!..
Νότα Κυμοθόη


Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ο Iούδας φίλος, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

" Ο Νυμφίος"
Έργο της Nota Kimothoi σε ξύλο
copyright: Nota Kimothoi


Ο Ιούδας φίλος!
Γράφει η Νότα Κυμοθόη
"Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει
παράνομε Ιούδα.
Νοσών γαρ φιλαργυρίαν
εκέρδησας μισανθρωπίαν.
Ει γαρ πλούτον ηγάπας
τι τω περί πτωχείας διδάσκοντι εφοίτας;
Ει δε και εφίλεις
ίνα τι επώλεις τον ατίμητον
προδιδούς εις μιαιφονίαν;
Φρίξον ήλιε
Στέναξον η γη
και κλονουμένη βόησον:
Ανεξίκακε Κύριε δόξα σοι"
(Ιωάννου μοναχού)
Άφρων ανήρ, προδότη και δυσεβή
κατήγορε και ληστή!
Ιούδα φίλε...ήγγικεν η ώρα!
Ψεύτη και κλέφτη
Υποκριτά και δόλιε
Ήγγικεν η ώρα!
Η θάλασσα είν' οργισμένη!..