Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

AN...Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2009


ΑΝ...

Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2009

Αν...σου αρέσουν μόνο οι Άγγελοι
αλλ' όχι ο Θεός
Μοιάζεις ωσάν τον τριγυτή
που κόβει το σταφύλι...
και...κατουρά αδίστακτα
το κλίμα οπού το γέννησε!
Αν...
Εσύ...
δεν πιστεύεις τίποτα
παρά μονάχα εκείνα οπού...
η χούφτα σου κρατά κι αρπάζει
τότε...πως θέλεις να γίνεις πιστευτός
ότι αγαπάς...
ότι συμπονάς...
ότι νοιάζεσαι πραγματικά τον άλλον
οπού είναι εκεί κι εδώ κι αλλού...
Αν...
δεις αυτά οπού στις πλάτες σου βαραίνουν
τότε θα βρεις πως κάπου είμαι κι εγώ
γιατί...είμαι ο πόνος σου
αυτός που κουβαλάς
κι όμως για σένα ήμουν Φως
κι εσύ
σκοτάδι, φρικτό και ψεύτικο
κι αυτό είναι οπού πάντα κουβαλάς
εσένα,
μια σκουριά
από σκαρί σάπιο
...εσύ!
 copyright:
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi

© Nότα Κυμοθόη

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

ΚΑΙ ΕΦΗΝ...Γράφει η Νότα Κυμοθόη


Kαι Έφην...
Γράφει η Νότα Κυμοθόη


(Από το Συμπόσιο του Πλάτωνος)

Και έφην είναι δεινός τα ερωτικά
ουδέν ειδώς άρα του πράγματος,
ως έδει εγκωμιάζειν οτιούν,
εγώ μεν γαρ υπ' αβελτερίας ώμην δειν
ταληθή λέγειν περί εκάστου του εγκωμιαζομένου
και τούτο μεν υπάρχειν,
εξ αυτών δε τούτων τα κάλλιστα εκλεγομένους
ως ευπρεπέστατα τιθέναι
και πάνυ δη μέγα εφρόνουν ως ευ ερών,
ως ειδώς την αλήθειαν του επαινείν οτιούν
αλλά το ως μέγιστα ανατιθέναι τω πράγματι και ως κάλλιστα
εάν τε η ούτως έχοντα εάν τι τε μη...
ει δε ψευδή ουδέν αρ' ην πράγμα...
προυρρήθη γαρ ω έοικεν
όπως έκαστος ημών τον Έρωτα εγκωμιάζειν δόξει
ουχ όπως εγκωμιάσεται.

© Nότα Κυμοθόη